Amaryllisparken är en gamechanger!

305197589_460566906110114_277016015647382817_n

Hur kan vi låta Amaryllisparken vara avgörande i valet?

Det är många som frågar sig detta, och vi vill bena ut det lite granna eftersom vi följt debatten på social media det senaste dygnet.

Det här med att hela kommunalpolitiken skulle avgöras via Amaryllisparken som fysisk plats är en ganska skev uppfattning och ett dåligt argument från Socialdemokratiska kommunpolitiker framför allt. Vi vill att invånarna i Tyresö tänker både i och utanför Amaryllisparkens detaljplaneområde när man röstar men som vi sagt länge: Amaryllisparkens öde kommer att bli en gamechanger för kommunens exploateringstänk.

Hittills har man stövlat på ganska friskt i kommunen med traktor och dynamit utan att mötas av så vidare värst mycket motstånd. Man har haft tjänstepersoner som uppenbart inte gjort sin del av arbetet korrekt – hur många fler naturvärdesinventeringar i Tyresö har man tidigare släppt igenom trots höga naturvärden till exempel? Amaryllisparken är ett praktexempel på att saker och ting gått väldigt fel från start till mål, med pådrivande politiker i styret som vägrar samtala med medborgarna (annat än i valkampanjs tider) och relativt unga och färska samhällsplanerare och exploateringsinjengörer som inte riktigt har velat lyssna och inte vetat vad man ska söka efter i sina dokument från utredningarna. (Får vi hoppas är orsaken till denna felbehandling alltså och ingenting annat.)

Men detta sagt så har politiken, med en viss bristande kunskap vad som är viktigt att titta på i dokument, letts av tjänstepersonernas input och haft tillit till dessa. Den trenden är absolut en trend inom kommunen som behöver brytas.

Sedan har vi dubbelmoralen i Miljöpartiet. Vi vill tro och har fått indikationer på att Miljöpartiet är ett splittrat parti där det finns Miljöpartister som tycker exploateringen av viktig närnatur och förlusten av biologisk mångfald och övertrampet mot artskyddet är skamligt, men som i valtider troligtvis har partipiskan på sig. Det vi har fått indikationer om är att det bara är en liten andel av Miljöpartiet som egentligen vill exploatera Amaryllisparken. Om Miljöpartiet hamnar i fortsatt maktposition undrar vi vilka fler små närnaturstråk som är viktiga för invånarna de kommer att sätta tänderna i nästa gång, och vilken spridningsväg de släcker med framtida planer.

Sedan har vi även den här uppfattningen som en del politiskt aktiva från Socialdemokraterna och Liberalerna nu vräker ur sig på social media.

Typisk jaktmark för Brunlångöra, Vattenfladdermus och Mustasch/taigafladdermusen, som kräver mörk och tät skog.

”Park?! Det är en slyig skog!”

”Skogsdunge är vad det är!”

”Naturvärden i Amaryllisparken? Nä jag skulle inte tro det, det är en skräpig skogsdunge”

”Gammelskog? Nä nä, det är en vanlig skog”

Låt oss klargöra lite vad i resonemanget som är felaktigt.

Stadsnära skog behövs i allra högsta grad för att vi ska ha en hållbar samhällsutveckling och ett klimatanpassat samhälle för vad som kommer komma inom en väldigt snar framtid. I Amaryllisparken har vi ett naturligt skydd mot extremhetta, skyfall och en korridor för den biologiska mångfalden. För dig som inte vet det så är anledningen till din mat som står på bordet den biologiska mångfaldens förtjänst, vi snackar pollinatörer till exempel. Utan dessa vore vi ingenting.

Fladdermössen är en indikator på att skogen i Amaryllisparken hyser en hög biodiversitet (artrikedom) eftersom fladdermöss inte finns där det inte finns en insektspopulation och goda miljömässiga förutsättningar, så som mörker och tät skog (vissa arter behöver faktiskt den ”s.k. slyiga skogen” för att det är deras habitat de lever i).

Amaryllisparken, en stor valfråga och en gamechanger för Tyresö kommun

Visst är Amaryllisparken en orsak att rösta för i det kommunala valet eftersom Amaryllisparken har blivit en fråga om hur kommunen får agera mot medborgare snarare än att det skulle handla om någonting annat som att villaägare inte vill ha grannar och att skogen är värdelös.

Det går inte att hålla på som Tyresö kommun hittills har gjort i många exploateringsärenden utan att lyssna på medborgarna och ta vilka grönytor som helst för att helt hårdgöra centrala delar av orten och bygga en stadsmässig karaktär som totalt saknar grönstruktur som är främjande för den biologiska mångfalden. Många tror att en gräsmatta som klipps regelbundet och lite planteringar främjar den biologiska mångfalden men där har man totalt missat vad forskningen säger. Vi behöver inte tillrättalagda parker med ordnade led av taniga nyplanterade träd och rabatter – vi behöver mångfalden av naturliga områden, relativt gammal skog som får utveckla värdefulla miljöer med levande och döda träd. Det är superviktigt!

Nu råkar vi ha fyra partier som har förstått detta koncept och som är villiga att driva detta och på sikt, med en sådan inställning kommer vi kunna förena byggande med naturen på ett adekvat sätt som främjar en lagom befolkningstillväxt i ett sunt samhälle.

Så ja, för att svara på den inledande frågan:

Amaryllisparken är värd att väga stort och tungt i det kommunala valet och vi är väldigt besvikna på att vi inte kan skylta med Miljöpartiets namn i vår kamp för den biologiska mångfalden och våra fladdermöss.

Facebook
Twitter