Tillsammans för Amaryllisparken spänner musklerna mot kommunens politiker

demo-kf-motet-1

Igår var det dags för kommunfullmäktige att rösta om Amaryllisparkens framtid. Tillsammans för Amaryllisparken fanns på plats både innan och under kommunfullmäktige, dels för att demonstrera och möta politikerna på väg in till kommunfullmäktige, dels för att lyssna på debatten. 

Och vilken debatt det blev, som slutade i att ärendet minoritetsåterremitterades pga ofullständiga handlingar när det gäller dagvattnet som idag är räknat på 20-årsregn och en icke existerande fladdermusutredning.

Debatten från styret och särskilt Miljöpartiets företrädare höll stundom väldigt låg nivå, det var faktiskt långt mycket lägre än vi hade förväntat oss, där Miljöpartiet helt klart öppet har slutat bry sig om sin huvudsakliga fråga och stommen i sin politik. Socialdemokraternas representant höll inte heller måttet, och det vart stundom pinsamt i hur argumentationen från Socialdemokraterna fördes. Den enda i styret som höll måttet någorlunda var Mats Lindblom från Liberalerna, men tyvärr missade Mats Lindblom att nämna den dialogen som han var inbjuden till av Tillsammans för Amaryllisparken, eftersom styrande partierna under dessa medborgardialoger uteslutit oppositionspartierna från att tala med de boende i Lindalen under deras möte.

Vi boende tyckte ju det var lite märkligt att oppositionen inte fick närvara, eftersom styret färgade hela den nya detaljplanen som om att ”alla tycker att den bör genomföras”, så vi bestämde oss för att vi ville ha en debatt mellan styrande partierna (S, L och MP) och de övriga partierna (SD, M,  KD och C) och vänsterpartiet som då vid tidpunkten var starkt emot planens utformning, men som idag helt plötsligt har ändrat sig av någon outgrundlig anledning, som vi tänkte titta närmre på nedan, där vi steg för steg benar ut vem som egentligen sa vad och vilka sanningar och icke faktabaserade påståenden som kom fram under kvällen från respektive partier som stack ut lite extra i debatten. Du kan själv se debatten i klippet nedan.  

Vänsterpartiet var emot exploateringsgraden från början, deras yttrande kan man ta del av själv här, den ligger ganska lättillgängligt på insynsverige.se, vilket gör oss förvånade att Inger Gemicioglu påstår att Moderaten Anki Svensson far med osanning om att vänstern då vid tidpunkten tyckte exploateringen var för hög i Amaryllisparken. Det var en förskräcklig exploateringsgrad tyckte Vänsterpartiet, som sedan ändrade sig helt plötsligt när våningsantalet (men inte antalet lägenheter) minskade från 3-6 våningar till 3-5 våningar. Vänstern påstår att varje Tyresöbo dessutom lätt och snabbt kan ta sig till ett grönområde idag i kommunen och nämner Tyresö slott, Alby Friluftsgård, Nyfors etc. som exempel. Det vänstern missar helt i sitt anförande är att förvisso dessa är grönområden, men långt ifrån funktionella grönområden för biologisk mångfald i den bemärkelsen att vild natur finns på platsen i alla dessa områden. Alby Friluftsgård är uppbyggt för oss människor, för att vi på välordnade grusade gångvägar ska kunna motionera i anlagda spår, kasta frisbee och åka skidor – jättebra för människor, men mindre bra för vilda djur. 

Tyresö slott har en fin slottsträdgård som också är för oss människor, också jättefint, men graden av rekreation bland massor av andra människor faller inte alla i smaken. Nyfors är väl det bästa tillhållet för fladdermöss, men det vore väl orimligt att stänga och täppa till all annan form av grönstruktur för våra vilda djur, vår flora och fauna, med att koncentrera allt kring ett enda epicentrum av tillhåll för flora och fauna – Vänsterpartiet glömmer totalt bort hur viktigt det är att det finns ledsträckor där djur och insekter kan röra sig. Det är ju dessutom inte rimligt att Lindalsborna ska behöva ta bilen eller åka kommunalt till de grönområden som finns, om Amaryllisparken skövlas. Det är helt orimligt när man börjar tänka efter, särskilt med den nya klimatplanen.

Vidare påstår Vänsterpartiet att vi har en enorm bostadskö i kommunen till hyresrätter. Tillsammans för Amaryllisparken skulle gärna vilja se vänsterns underlag för det – hur många i vår bostadskö TYBO är i dagsläget:

  1. skrivna i kommunen
  2. i akut behov av bostad pga. att man inte har tak över huvudet idag, ett s.k. säkrat boende.

Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet fortsätter i sitt anförande med att Översiktsplanen för Tyresö säger att man ska bygga bostäder och förtäta i Amaryllisparken. Det är inte sant. Översiktsplanen medger viss förtätning på en viss sträcka i Amaryllisparken, men översiktsplanen är ingen lag. Den medger och ger förslag. Det är en väsentlig skillnad. 

Vidare tycker Vänsterpartiet att detaljplanen är bland de bäst och mest noggranna utredda planer som funnits i Tyresö – Vänsterpartiet har uppenbarligen inte läst handlingarna och uppenbart inte lyssnat på det folkliga engagemanget som funnits kring Amaryllisparken. Tråkigt, då vissa av vänsterns väljare finns ibland Tillsammans för Amaryllisparken idag, som nu känner sig svikna av Vänsterpartiet och kommer rösta annat i valet 2022. 

Vänsterpartiet avslutar sitt utlägg med att säga att vissa delar av boulebanorna ska finnas kvar för pensionärerna i Amaryllisparken. Vart då undrar vi, då vi inte kan se den skalan i detaljplanen som är föreslagen då bostadshusen kommer att ligga över båda boulebanorna.

Miljöpartiets argument för att bygga bort Amaryllisparken och därmed gå emot europeiska fladdermuskonventionen och den svenska artskyddsförordningen, är att våra ungdomar behöver någonstans att bo. För det kan partiet sälja sin själ och sitt partinamn. 

Våra frågor till Mikael Ordenius är såklart följande: 

Vart ska de inhemska arterna, som utgör Sveriges fauna och som är extremt sårbara bo om våra ungdomar tar deras boplatser i anspråk? Hur attraktivt läge tror Miljöpartiet det blir för dessa nattaktiva djur som behöver mörker för att jaga andra nattaktiva insekter, som även dessa är helt utlämnade åt att mörker finns? 

En avslutande fråga till Miljöpartiet är också följande: 

Hur känns det att partier som inte tidigare varit särskilt förknippade med miljöpolitik nu ligger så långt före partiet med i alla fall ett namn som ska värna om miljön, att det framstår som rent utsagt genant att ni står i talarstolen och säger att det kommer främja biologisk mångfald och insinuerar att träden i Amaryllisparken skulle vara mindre värda än några andra träd? 

Tillsammans för Amaryllisparken kan krasst konstatera att Miljöpartiet totalt tappat greppet i miljöfrågorna, då de fokuserat på fel saker. Ett tips är att försöka rädda de kvarvarande kolsänkorna och stärka upp dessa, i stället för att skövla dem, då kan ni säkerligen få oss att lägga vår röst på er i höst. Tills dess ni inte gör det, kommer vi fortsätta syna er miljöpolitik från topp till tå. Om man inte hade låst sig fast vid att kalhygget skulle vara en plats för industri och företagsområde, hade platsen varit ypperlig för just den här sortens projekt, för där, Miljöpartiet, där har träden som tagit ner och som läcker ut sina lager med kol just nu, ett sämre värde än de träden som finns i Amaryllisparken. 

Facebook
Twitter