Vi ser igenom Miljöpartiets hyckleri!

IMG_0830

Aurora stämde svenska staten förra veckan för att inte ta klimatförändringarna på tillräckligt stort allvar och trygga vår framtid genom kraftfullt agerande. Denna nyhet användes av Miljöpartiets gruppledare för att dölja deras egna misstag de begått i Tyresö kommun och när vi dessutom påtalar det sopas vår kommentar under mattan och vi blir återigen tystade.

Nyheten får oss inte helt osökt att tänka på Miljöpartiet i Tyresös viktiga och stora roll i det nygamla styret som de missbrukat. Och vi reagerar ganska starkt på de hejarop som utdelas den 25/11 på Facebook av gruppledare Marie Åkesdotter kring stämningen av staten från Aurora. Vi i Tillsammans för Amaryllisparken stödjer stämningsansökan från Aurora och håller helt med gruppledarens glädjerop, men vi vill poängtera att Miljöpartiet i Tyresö inte har någon rätt att använda denna nyhet för att få sitt egna parti att se bra ut på social media.

Låt oss ge Tyresöborna en kort resumé av förra mandatperioden: Miljöpartiet väljer, trots en klar och tydlig utredning kring Amaryllisparkens fladdermöss med en rapport granskad av en ledande inom forskning kring fladdermöss, att gå emot Sveriges lagstiftning när det gäller fridlysningen av dessa. De väljer att gå emot vad Sverige åtagit sig att göra på Europeisk nivå för fladdermössen – nämligen att skydda och bevara fladdermössens habitat och jaktmarker och de bryter mot flera av Sveriges 16 miljömål (Begränsad klimatpåverkan, Generationsmålet, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö) genom att i votering rörande detaljplan Amaryllisparken säga ja, klart och tydligt. Trots att Länsstyrelsen sagt nej till detaljplanen för att den inte är förenlig med Artskyddsförordningen. Trots att oppositionspartierna (M, KD, C samt SD) vädjande och på ett mycket fint och respektfullt sätt sträcker ut en hand mot Miljöpartiet för att återremittera detaljplan Amaryllisparken så att man kunde att utreda detaljplanens brott mot artskyddsförordningen vidare, så sitter Miljöpartiet som ljutna i den röda betongens makt. Vi blir till slut tvungna att överklaga Detaljplan Amaryllisparken till Mark och Miljödomstolen.

Det borde vara just vår överklagan som Miljöpartiet i Tyresö klappar i händerna åt och säger att de hejar på – det är precis dessa frågor som vårt Miljöparti i Tyresö ska arbeta för! Inte att bygga staden och reducera närnaturen för att på teknologisk väg försöka ersätta skogens många funktioner.

Miljöpartiets gruppledare tog bort vår kommentar ganska kort efter att vi postat den. Detta till trots att den var baserad på fakta och inte innehöll några stötande ord utan bara ett konstaterande.

En sund svensk klimatpolitik kräver mer än en stämningsansökan mot svenska staten, även om en stämning av staten är på sin plats också. Den kräver gräsrotsarbete och politik som skyddar och bevara såväl urbana grönområden och biologisk mångfald som våra reservat, såväl som att på riksnivå ställa om till fossilfri stålindustri, ta hand om Östersjön och ser över fiskekvoterna, och skapar möjliga skattesystem som gör det mer självklart att välja bort bilen som färdmedel. Och att det ska belöna sig. Och gräsrotsarbetet bedriver till exempel vi i Tillsammans för Amaryllisparken.

Vi kräver att Miljöpartiet i Tyresö levererar på Sveriges miljömål och följer svensk lagstiftning, det skulle ge partiet mer trovärdighet än att rida på Auroras stämningsansökan.

Facebook
Twitter