Kommunen betalar 50 000 kr för en undermålig rapport med stora kunskapsbrister

understruken-skarmdump

Tillsammans för Amaryllisparken kan nu visa på att kommunen inte fått vad de betalat för i den utredning som Sweco tagit fram till kommunen angående fladdermössen i Lindalens sista grönområde. Rapporten som Sweco gjort finner du via denna länk!

Tidigare har vi berättat att den mycket omstridda detaljplan Amaryllis inte gick igenom på senaste kommunfullmäktige pga. att det saknades kompletta utredningar för bland annat fladdermössen i parken, och att ärendet skulle utredas vidare under sommaren.

Vi var snabba med att begära ut mejlkonversationen mellan kommunen och Sweco efter detta, för att läsa in oss på vad kommunen exakt beställt av företaget. Dessa handlingar har vi gjort tillgängliga för dig, mejlkonversationen finns att läsa här! I konversationen så kan vi läsa att kommunen beställt ett kolonisök, man vill alltså kontrollera boplatser för fladdermössen.

Nordfladdermus infångad för att inspekteras tillsammans med fladdermusforskare Johnny de Jong. Det är inte tillåtet att störa eller fånga fladdermöss utan tillstånd.

Den 28 juni hittar vi representanter för företaget Sweco i parken på kvällen, omkring kl. 22.30. Vi stannar till och pratar med personen som är ansvarig för utredningen. Vi finner en medföljande person samt en hund tillsammans med den ansvariga personen. Vi ställer frågor kring hur arbetet går till, vilken utrustning som används och vart kolonisöket äger rum och vi kan avslöja några allvarliga brister i detta tillfälle, som företaget senare själv redovisar i sin rapport till kommunen:

  • Inga autoboxar har placerats i parken. En autobox registrerar fladdermöss under en hel natt och ska användas i en fladdermusinventering på väl valda ställen.
  • Inga egna fladdermusfynd redovisas under kvällen i rapporten trots att personen delgivit oss att hen observerade Dvärgpipistrell under tidpunkten vi samtalade med varandra.
  • Företaget gör inventeringen på en tidpunkt då fladdermössen är som minst aktiva i kolonin. Dels har vi datumet, den 28 juni, som talar emot att man skulle finna några kolonier eftersom fladdermössen precis fött ungar kring detta datum och är hemma i kolonin och diar och inte ger sig ut på jakt, och dels så påträffar vi personalen kl 22.30-00.45 då de lämnar Amaryllisparken, vilket också är olämplig tid på dygnet för att söka efter kolonier. Det är ju så att när fladdermössen flyger ut (ungefär vid 22.30) från kolonierna så är de mycket diskreta. Däremot, när fladdermössen kommer hem igen till koloniträdet/byggnaden, så svärmar de. De flyger länge och låter mycket kring sin bostad, detta sker på efternatten från tidigast kl 01.30 och framåt. Det är också så att bästa chans att finna kolonierna är när det är som mest fladdermöss i omlopp runt kolonin, dvs både vuxna och ungar, och det sker någonstans efter första veckan i juli-augusti månad.
  • Man tar OB-tillägg för inventeringen, samt extra kostnad för extra personal. Ingen professionell inventerare tar OB-tillägg för att arbeta på natten med fladdermöss, och ingen professionell inventerare tar heller extra betalt för att man ”inte vill vara ensam på platsen”. Särskilt inte om man har huvudansvaret för att skriva under rapporten själv. Underlaget för kostnaderna kommunen har betalat Sweco för finns att se här!
Autobox placerad i Amaryllisparken av Denise Persson från
Tillsammans för Amaryllisparken

Rapporten som nu ligger till grund för beslut i kommunstyrelsen på tisdag den 9/8 2022, är undermålig och saknar det innehåll som krävs för att fatta ett adekvat beslut. Däremot har vi i Tillsammans för Amaryllisparken tagit fram en omfattande rapport när det gäller fladdermössen då vi arbetat med inventering i stort sett alla nätter i juli månad. Den rapporten finns att läsa här!

Några direkt allvarliga slutsatser i rapporten som Sweco tagit fram är att de skriver bland annat att planen inte har något negativ påverkan på fladdermössen alls, detta till trots har Sweco inte redovisat vilka arter som finns i parken, utan gjort en generell slagning på artportalen i Tyresö kring vad som tidigare hittats. Tillsammans för Amaryllisparken har tidigare redovisat vilka arter som har registrerats regelbundet i parken, dessa artporträtt kan du läsa mer om här! Vidare så skriver även Sweco att de anser att ingen dispens för artskyddet krävs, detta till trots att vi funnit 2 stycken rödlistade arter i området som definitivt använder Amaryllisparken som sitt primära jaktområde, Nordfladdermusen och Brunlångöra. Artskyddsförordningen ger idag skydd för fladdermössens viloplatser, boplatser, parningsplats och jaktyta. Under sommaren har vi även kunnat påvisa en mängd sociala läten från fladdermössen som fastnat i vår autobox, vilket också ger en tydlig bild att både Dvärgpipistreller och Nordfladdermöss använder Amaryllisparken som en parningsplats, något som också strider mot artskyddsförordningen.

Vi tycker det är mycket tråkigt att kommunens skattebetalare fått betala 50 000 kr för en undermålig rapport utan konkret innehåll, framför allt är det tråkigt att ärendet Detaljplan Amaryllis framstår som mer och mer oseriös och att skattebetalarna i kommunen får dra oket för att man inte från början gjort en ordentlig miljöprövning eller konsekvensbeskrivning.

Facebook
Twitter